Manuele Therapie

Manuele therapie is een toepassing welke wordt gebruikt bij functiestoornissen van de gewrichten, spieren en/of zenuwen. Bewegingsbeperkingen gaan vaak samen met zowel pijn als met het slechter kunnen bewegen van die gewrichten. Door de pijn ga je je verhouden en dit is weer van invloed op je houding. Doel van de manueel therapeut is aan de ene kant het beter laten bewegen van de gewrichten en aan de andere kant het verbeteren de houding en bewegingen. Specifieke manuele technieken die in gewrichten worden toegepast behoren tot de mogelijkheden van de manueel therapeut.

Effecten van manuele therapie kunnen gelijk merkbaar zijn, je voelt een verbetering van je bewegingsvrijheid en afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen. Daarnaast kan er indien nodig een trainingstraject worden gestart, dit om preventief te voorkomen dat de klachten terugkomen.

Klachten welke een manueel therapeut kan behandelen:

  • Hoofdpijn-, nekklachten, in combinatie met het slecht functioneren van de wervelkolom.
  • Nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen.
  • Lage rugklachten, met of zonder uitstraling naar de benen.
  • Hoge rugklachten, met of zonder rib- en/of borstpijn.
  • Duizeligheid bij het bewegen van de nek.
  • Kaakklachten.
  • Gewrichts-, spier- of zenuwpijn.

OMT Orthopedische Manuele Therapie

Craniofaciale therapie

Dry Needling

Werkwijze manueel therapeut

Tijdens de eerste afspraak bij ‘Kliniek Komt Goed’ wordt een screening en een lichamelijk functieonderzoek gedaan. In het gesprek wordt duidelijk hoe de klachten zijn ontstaan en hoe hier mee om wordt gegaan. Na het maken van een goed beeld, start de manueel therapeut met het lichamelijk onderzoek. Hierbij beoordeelt de therapeut de houding en bewegingen in de gewrichten, eventuele specifieke testen kunnen nog meer duidelijkheid verschaffen . Op deze manier wordt vastgesteld waar de oorzaken van de klachten zitten. Samen wordt gekeken of manuele therapie zinvol is en wordt er een behandelplan opgesteld of wordt er gekeken of doorverwijzing naar een andere specialist noodzakelijk is. De eerste afspraak geeft gelijk duidelijkheid wat het vervolg is.

Verwijzing, directe toegankelijkheid en vergoeding

Sinds 1 januari 2006 is, net als fysiotherapie, de manuele therapie vrij toegankelijk. Een verwijzing van de huisarts of specialist is in de meeste gevallen niet noodzakelijk. Middels een screening zal de therapeut beoordelen of je in aanmerking komt voor manuele therapie, waarop een intake en onderzoek kunnen volgen.

De manuele therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden max. 9 behandelingen manuele therapie per jaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Voor een afspraak kun je bellen naar 0511-482424 of een mail sturen naar info@kliniek-komtgoed.nl

Als bewegen pijn doet!
Kliniek voor Orthopedisch Manuele en Cranofaciaal therapie.
De specialist in Burgum, Drachten, Leeuwarden en Dokkum.