Corona huisregels

Fysiotherapeuten hebben groen licht gekregen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om stapsgewijs weer aan het werk te gaan, meldt de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

De komende periode zal onze fysiotherapeutische zorg “behoedzaam en stapsgewijs” worden opgeschaald. Daarbij zullen wij zo veilig mogelijk te werk gaan door de geldende hygiënemaatregelen in acht te nemen en in bepaalde gevallen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.

Concreet houdt het in dat wij per 4 mei weer patiënten in de praktijk kunnen ontvangen en behandelen. Gezonde patiënten, ook al behoren zij tot de risicogroep wat betreft het coronavirus, zullen weer op de normale manier behandeld worden, zegt een woordvoerder van het KNGF. Wel hebben wij onze huisregels aangescherpt om zo veilig mogelijk te werk te gaan. Hieronder zijn de huisregels te vinden welke tot nadere orde zullen gelden.

CORONA HUISREGELS AAFysio PER 4 MEI 2020:

 1. Bij de ingang vind men een desinfectiezuil die altijd bij binnenkomst gebruikt dient te worden.
 2. Volg de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van de infectie en volg aanwijzingen van personeel in de praktijk op.
 3. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 4. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 5. Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, ook in de wachtruimte. Er is per behandelkamer een wachtruimte ingericht.
 6. Kom alléén op uw afspraak alleen kinderen mogen met begeleiding.
 7. Aankomst op onze locaties vindt niet eerder plaats dan de afgesproken starttijd en cliënten dienen na afloop direct te vertrekken bij onze locaties.
 8. Cliënten zijn verplicht twee eigen schone grote handdoeken mee te nemen.
 9. Neem alle meegebrachte zaken (flesjes, etc.) weer mee naar huis.
 10. Beperk de tijd in de oefenzaal en doe alleen de noodzakelijke oefeningen. Voorkom onnodig lange aanwezigheid. Doe de warming-up efficiënt. Kom desnoods op de fiets of wandelend naar de praktijk.
 11. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de douches.
 12. Kom indien mogelijk in sportkleding.
 13. Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoek thuis naar het toilet. De gebruiker van het toilet reinigt voor en na gebruik zelf het toilet met schoonmaak- spullen die door ons beschikbaar worden gesteld.